Budgetforliget i Frederikshavn med de mange fædre og få løsninger

Komme-i-maal-438x190Partierne i Frederikshavn kommune, på nær Enhedslisten, indgik i sidste uge budgetforlig for 2017. Et bredt forlig må man side, da 30 ud af byrådets 31 medlemmer, på en eller anden måde, var underskriver af forliget.

Der var ikke et øje tørt, når man læste partiernes indlæg i lokaleaviserne. Alle mente, de havde det største og de fleste fingeraftryk i forliget. Roste sig selv, værende fremsynet og ansvarsbevidst. Jo! – ikke et øje tørt.

Men VAR det så stort og prangende, som det blev fremstillet af partierne?

Ud af et husholdningsbudget i Frederikshavn kommune på 3.7 milliarder kroner, ja så fylder de få millioner udmøntet i budgetforliget, så forsvindende lidt.

B&U fik den største del i budgetforliget med de 4 millioner ekstra, til afprøvning af nye tiltag i arbejdet med udsatte familier og unge. Udvalget har i løbet af 2015 flere gange fået tilført store ekstrabevillinger i forbindelse med stigende omkostninger, blandt andet med integration af asylbørn på skoleområdet. Verdensklasserne, som Frederikshavn kommune indførte, viste sig at være en forfejlet politik, der samtidigt var et bekosteligt bekendtskab. Verdensklasserne er nu lavet om til modtagerklasser til en pris af godt 7 millioner kroner. Det lyder af meget, men er bare en brøkdel af de samlede asyl- og integrationsudgifter i Frederikshavn kommune.

Ser man videre, er der bevilget et mindre beløb til genåbning af offentlige toiletter og et endnu mindre beløb til oprettelse af Talentklasser. Ålbæk Havn fik lov til at låne 1.5 million til molerne – et lån som koster ca. 73.000 årligt i afdrag de næste 25 år. Ud over en økonomisk håndsrækning til klubber og foreninger, der gerne vil lægges sammen, var der kun hensigtserklæringer tilbage.

Så VAR det så stort og prangende? Nej! langt fra, hvis du spørger mig.

I perioden op til budgetforliget var der mange artikler og indlæg vedrørende, at ungdomsbander havde magten i gaderne og narkoen flød frit. Unge fortalte, at det var nemmere at købe narko end en cola, når de var i byen eller i fritidsklub. Forældre var oprørte over forholdene, og der blev startet initiativer til at oprette selvbestaltede grupper, der ville tage tingene i egne hænder.

I budgetforliget er dette punkt nævnt som følger: Der skal være opmærksomhed på forhold, som modvirker eller vanskeliggør en vellykket integration i Frederikshavn kommuneIkke én eneste krone var afsat til at afhjælpe disse store udfordringer, som politikkerne dengang stod i kø for at fordømme. Man kastede helt uberettiget skylden på politiet, som jo kun havde én patrulje i området. Let at pege fingre af andre, når aben sidder på ens egen skulder. Frederikshavn kommune har i den grad svigtet på området. Man har ladet unge i bandelignende grupper styre gaderne og tabt fokus på narkoindsatsen. Fjern dog grobunden for disse elementer, hvilket primært er et kommunalt anliggende – dog i tæt samarbejde med politiet gennem SSP samarbejdet.

Hvornår kan unge igen gå trygt i byen uden at blive tilbudt narko ad libitum?

Hvornår kan unge især pigerne igen føle sig tryg, når de går hjem om aftenen fra fritidsjob eller efter en tur i byen?

Ingen unge skal forulempes af påtrængende personer, der vil sælge dem narko. Ingen unge piger skal ikke finde sig i seksuelle tilråb og forulempelser. Så fat det dog!

Nuvel skal det nævnes, at Frederikshavn kommune på et møde i B&U udvalget bevilgede 500.000 kr., så man kunne oprette nogle gadeteams. Gadeteams, der formentligt (set før) består af nogle pædagoger og et par forældre af anden etnisk herkomst. Nogle kommuner har sågar prøvet at involvere religiøse overhoveder. Det er ikke godt nok – slet ikke! Alt det er prøvet før med ringe eller absolut ingen virkning. Sæt nu hårdt mod hårdt og brug gældende lovgivning på området.

Hvor er tilliden til politikkerne? Hvor er trygheden for borgerne?

Jeg har fremsendt mine forslag til byrådsgruppen. Forslag som allerede er gennemarbejdet og implementeret af andre kommuner samt afprøvet ved domstolene. Vejen med løsninger er anlagt. Vi skal bare være modig nok til at benytte den, selvom det er politisk upopulært.

Svigt ikke de unge igen – det er der ikke råd til – hverken menneskeligt eller samfundsmæssigt.

twittertwitter

ER I KLAR TIL VALG? – var spørgsmålet og salen svarede med et rungende JA!

b4hDansk Folkeparti afviklede den 17. – 18. september sit årsmøde i Herning. Salen var fyldt med godt 1300 delegerede og gæster, som alle var klar til at gøre dagen til noget særligt. Hele Danmarks presse var talstærkt repræsenteret, hvilket var ventet set i lyset af den politiske situation. Alt pegede jo i retning af et hurtigt efterårsvalg. 

Det var da også Kristian Thulesen Dahl spørgsmål til salen – Er I klar til valg?. Svaret kom prompte – et rungende JA!. Det blev en god dag med masser af politik, indlæg og spørgsmål fra salen. Se talen HER

Lørdag aften bød på gallamiddag – underholdning med Stig Rossen og dans til langt ud på natten.

Efter nogle timers tiltrængt søvn mødte de delegerede og gæster igen til møde søndag ved 10-tiden. Der var indlæg fra Peter Skaarup, Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt samt Anders Vistisen, som er den nye gruppeformand i EU-gruppen. Årets gæstetaler var Ralf Pittelkow, der holdt en tankevækkende tale omkring flygtningestrømmene op gennem Europa.

Mødet sluttede kl. 1400 med en lille frokost, hvorefter turen gik hjemad.

Lidt stemningsbilleder fra en herlig weekend.

b6hb4hb1hb3h

twittertwitter

Politikerne i Frederikshavn lader ungdomsbander styre gaderne og narkoen flyde frit

BandeNarkoTotal mangel på politisk indsats i mange år har givet grobund for at 12-13-årige samles i bandelignende grupper, hvor kriminalitet, våben og narko er hverdagskost.

En rapport viser, at der er tale om en større gruppe af både danske og indvandrer unge, der samles i bandegrupperinger, hvor man laver egne love og regler. Tæskehold er gades lov, hvis man angiver andre i miljøet eller, hvis der opstår konflikt mellem grupperingerne.

Flere områder i Frederikshavn er hårdt ramt. Her kan nævnes området ved Håndbæk, Isstadion Nord og Palmestranden, ligesom fritidscenteret for unge ”Hotspot” er udsat for en radikal optrapning af spændinger mellem ungegrupperinger. Endvidere ser man antydning af, at bandegrupperingerne er ved at sprede sig til Skagen og Sæby. Politiet gør sit til at kontrollere situationen, men politiet skal have hjælp til at bekæmpe grobunden, hvor bandegrupperinger og radikalisering slår rødder.

Så kære lokalpolitikere! Genvind tilliden til de folkevalgte ved at handle nu. Lad ikke få utilpassede unge ødelægge alt for de fleste, nemlig de unge, uanset etnisk herkomst, som hver dag nyder glæde og gavn af de kommunale tilbud.

Nødvendigvis skal der ikke tilføres yderligere ressourcer. Inddrag dog forældrene langt mere, og stil krav om handling fra deres side. Brug de sanktionsmuligheder, der findes på området. Desværre kan ting engang imellem kun ændres, hvis man sætter hårdt mod hårdt.

Opret nu den antiradikalisering Task Force. Få styr på situationen inden både de menneskelige og kommunale omkostninger løber løbsk.

twittertwitter

Oprettelse af en Antiradikaliserings Task Force – men er der politisk vilje til at gennemføre det?

Budget20172Budgetforhandlingerne 2017 i Frederikshavn kommune er nært forestående.

Jeg har fremsendt følgende forslag til Byrådsgruppen angående oprettelse af en antiradikalisering Task Force. Mange har talt – men ingen har gjort noget. Flotte ord giver i længden ingen mening, hvis de ikke følges op af handling. Der skal handles nu inden det danske velfærdssystem er en saga blot. Det skylder vi vores ældre såvel som unge.

Forslag til oprettelse af Antiradikaliserings Task Force. 

Task Forcens formål er at være den barrikade, som på alle plan i Frederikshavn kommune sætter en stopper for situationer, handlinger m.m., der har til hensigt at modarbejde integration ved brug af islamistisk radikalisme.

Task Forcen skal bruges på alle plan dvs., at den får kompetence til at bevæge sig på tværs af udvalgenes ansvarsområder.

Af ansvarsområder kan nævnes:

  • kontrol af udbredelse af islamisk radikalisme på asylcentrene, således man får et nutids overblik, hvordan tilstanden er. Asylcentrene vil også kunne bede Task Forcen om assistance, hvis personalet bliver opmærksom på spiren af radikalisme.
  • skolerne kan bruge Task Forcen, hvis der opstår uro (fx Ravnshøj Skole situationen) eller hvis uvedkommende personer forsøger hverve unge til radikalisme eller uddele materiale, der er med til at fremme radikalisme. Mange gange ser man, at skoleledelsen ikke magter, at tage fat ved nældens rod inden det er for sent.
  • kontrol med de midler som Frederikshavn kommune giver til integration fx støttemidler til foreningerne i indvandremiljøer. Dette for at have styr på, at offentlige midler ikke bruges til religiøse formål som moskélignende lokaler og udbredelse af koranskoler, som absolut er modvirkende til integration og særdeles effektive ang. radikalisering.
  • hjælp til unge af anden etnisk herkomst som bliver udsat for æresrelateret vold og anden pression fra familie eller kulturel organisation/forening. Tage vare på den unges interesse og sætte hårdt ind mod grunden til situationen.
  • i samarbejde med boligforeningerne at modvirke ghettodannelse i almennyttigt boligbyggeri, således der ikke opstår grobund for parallelsamfund, hvor antiradikalisme let finder rødder og udvikler sig.

Det er bare et fåtal af muligheder, som Task Forcen kan bruges til.

Ved at have en specialiseret enhed kan der handles hurtigt, og dermed eliminere de følgevirkninger, som er altødelæggende for integrationen og samfundet samt det enkelte menneske.

Vigtigt er det dog, at man politisk er villig til at give Task Forcen den nødvendige kompetence, således at den kan træffe beslutninger uden, at de først skal vendes og drejes i diverse arbejdsgrupper mv.

Task Forcen skal opbygges med overvægt af politisk udpegende personerne.

Selvfølgelig koster opstart nogle midler, men Task Forcen hjælper i en bred vifte på områder, som ellers kan udvikle sig til omkostninger, som trækker dybe spor i budgettet, såvel som på det menneskelige plan.

Opstartsudgifter forventes at blive på 2 millioner kr. over 2 år.

Finansiering kan findes ved, at hvert udvalgt afgiver et beløb til oprettelse af Task Forcen.  En lille udgiftspost til hvert udvalg. Tidlig indsats nedsætter jo af erfaring, de betydelige udgifterne til foranstaltninger, når skaden er sket.

twittertwitter

Stort fremmøde til DF Grisefest i Aalborg

Lørdag den 28. maj var der på  Aalborg Travbane en stor “Grisefest” for medlemmer af Dansk Folkeparti i hele Nordjylland.

Mange DF´er tog imod tilbuddet om gratis fadøl og helstegte pattegrise. Et stort Jazzband stod for den musikalske underholdning, og selvom vejret ikke kastede mange solstrejf fra sig, så hyggede medlemmerne sig med god mad og DF snak på kryds og tværs.

Jeg talte kort med Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, før han i sin tale takkede partiets medlemmer for indsatsten i forbindelse med sidste Folketingsvalg og folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet.

Lidt stemningsbilleder fra dagen:

B1B8B2B6B7B5

twittertwitter

Første dag på Hjallerup Marked 2016 – DF Standen åbner

IMG_0587Så blev det fredag den 3. juni. Hjallerup Marked 2016 er igang. Solen bager fra en skyfri himmel – termometeret sniger sig hurtigt op over de 25 Grader. Jo! – vejret sætter en flot scene for DF Standen.

Jeg ankommer til markedspladsen ved 14-tiden sammen med Martin Tornøe-Møller. Martin er bestyrelsesmedlem i DF Frederikshavn. Der er allerede mødt en del fra DFU, og sammen med disse henrivende unge mennesker,  begynder vi at åbne standen. Flagene bliver hejst og bordene fyldes med vandflasker, så ingen går tørstige fra et besøg hos DF. Det er bare stegende varmt –  også – selvom man søger skygge.

Vi har lidt begynder vanskeligheder, da der ingen strøm er på standens område. En defekt kabeltromle udskiftes, og snart er der gang i kaffemaskinerne, ligesom Slush Ice maskinen snurrer løs.

Mange markedsgæster drejede ind til os, og der blev talt politik på kryds og tværs. Hvad er gået godt og mindre godt i det første år som støtteparti for en meget smal Venstre regering under Lars Løkke?

Det blev en god dag.

Lidt stemningsbilleder fra dagen:

IMG_0586.JPGIMG_0587IMG_0434IMG_0435

twittertwitter