Nej tak til fremtidens EU og til fælles asyl- og flygtningepolitik bestemt fra Bruxelles

Fremtidens EU

Socialdemokratiet og Venstres partier i EU-Parlamentet har netop vedtaget, at EU skal have fælles asyl- og flygtningepolitik bestemt fra Bruxelles, fælles finansminister og meget, meget andet. En ting er dog sikkert: Dansk Folkeparti vil bekæmpe forslagene fra EU-tilhængerne med næb og kløer.Er du enig i, at EU tværtimod skal have mindre magt i Danmark? Så del og like gerne.

Opslået af Anders Vistisen – Dansk Folkeparti på 19. februar 2017

twittertwitter

ER I KLAR TIL VALG? – var spørgsmålet og salen svarede med et rungende JA!

b4hDansk Folkeparti afviklede den 17. – 18. september sit årsmøde i Herning. Salen var fyldt med godt 1300 delegerede og gæster, som alle var klar til at gøre dagen til noget særligt. Hele Danmarks presse var talstærkt repræsenteret, hvilket var ventet set i lyset af den politiske situation. Alt pegede jo i retning af et hurtigt efterårsvalg. 

Det var da også Kristian Thulesen Dahl spørgsmål til salen – Er I klar til valg?. Svaret kom prompte – et rungende JA!. Det blev en god dag med masser af politik, indlæg og spørgsmål fra salen. Se talen HER

Lørdag aften bød på gallamiddag – underholdning med Stig Rossen og dans til langt ud på natten.

Efter nogle timers tiltrængt søvn mødte de delegerede og gæster igen til møde søndag ved 10-tiden. Der var indlæg fra Peter Skaarup, Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt samt Anders Vistisen, som er den nye gruppeformand i EU-gruppen. Årets gæstetaler var Ralf Pittelkow, der holdt en tankevækkende tale omkring flygtningestrømmene op gennem Europa.

Mødet sluttede kl. 1400 med en lille frokost, hvorefter turen gik hjemad.

Lidt stemningsbilleder fra en herlig weekend.

b6hb4hb1hb3h

twittertwitter

Politikerne i Frederikshavn lader ungdomsbander styre gaderne og narkoen flyde frit

BandeNarkoTotal mangel på politisk indsats i mange år har givet grobund for at 12-13-årige samles i bandelignende grupper, hvor kriminalitet, våben og narko er hverdagskost.

En rapport viser, at der er tale om en større gruppe af både danske og indvandrer unge, der samles i bandegrupperinger, hvor man laver egne love og regler. Tæskehold er gades lov, hvis man angiver andre i miljøet eller, hvis der opstår konflikt mellem grupperingerne.

Flere områder i Frederikshavn er hårdt ramt. Her kan nævnes området ved Håndbæk, Isstadion Nord og Palmestranden, ligesom fritidscenteret for unge ”Hotspot” er udsat for en radikal optrapning af spændinger mellem ungegrupperinger. Endvidere ser man antydning af, at bandegrupperingerne er ved at sprede sig til Skagen og Sæby. Politiet gør sit til at kontrollere situationen, men politiet skal have hjælp til at bekæmpe grobunden, hvor bandegrupperinger og radikalisering slår rødder.

Så kære lokalpolitikere! Genvind tilliden til de folkevalgte ved at handle nu. Lad ikke få utilpassede unge ødelægge alt for de fleste, nemlig de unge, uanset etnisk herkomst, som hver dag nyder glæde og gavn af de kommunale tilbud.

Nødvendigvis skal der ikke tilføres yderligere ressourcer. Inddrag dog forældrene langt mere, og stil krav om handling fra deres side. Brug de sanktionsmuligheder, der findes på området. Desværre kan ting engang imellem kun ændres, hvis man sætter hårdt mod hårdt.

Opret nu den antiradikalisering Task Force. Få styr på situationen inden både de menneskelige og kommunale omkostninger løber løbsk.

twittertwitter

Oprettelse af en Antiradikaliserings Task Force – men er der politisk vilje til at gennemføre det?

Budget20172Budgetforhandlingerne 2017 i Frederikshavn kommune er nært forestående.

Jeg har fremsendt følgende forslag til Byrådsgruppen angående oprettelse af en antiradikalisering Task Force. Mange har talt – men ingen har gjort noget. Flotte ord giver i længden ingen mening, hvis de ikke følges op af handling. Der skal handles nu inden det danske velfærdssystem er en saga blot. Det skylder vi vores ældre såvel som unge.

Forslag til oprettelse af Antiradikaliserings Task Force. 

Task Forcens formål er at være den barrikade, som på alle plan i Frederikshavn kommune sætter en stopper for situationer, handlinger m.m., der har til hensigt at modarbejde integration ved brug af islamistisk radikalisme.

Task Forcen skal bruges på alle plan dvs., at den får kompetence til at bevæge sig på tværs af udvalgenes ansvarsområder.

Af ansvarsområder kan nævnes:

  • kontrol af udbredelse af islamisk radikalisme på asylcentrene, således man får et nutids overblik, hvordan tilstanden er. Asylcentrene vil også kunne bede Task Forcen om assistance, hvis personalet bliver opmærksom på spiren af radikalisme.
  • skolerne kan bruge Task Forcen, hvis der opstår uro (fx Ravnshøj Skole situationen) eller hvis uvedkommende personer forsøger hverve unge til radikalisme eller uddele materiale, der er med til at fremme radikalisme. Mange gange ser man, at skoleledelsen ikke magter, at tage fat ved nældens rod inden det er for sent.
  • kontrol med de midler som Frederikshavn kommune giver til integration fx støttemidler til foreningerne i indvandremiljøer. Dette for at have styr på, at offentlige midler ikke bruges til religiøse formål som moskélignende lokaler og udbredelse af koranskoler, som absolut er modvirkende til integration og særdeles effektive ang. radikalisering.
  • hjælp til unge af anden etnisk herkomst som bliver udsat for æresrelateret vold og anden pression fra familie eller kulturel organisation/forening. Tage vare på den unges interesse og sætte hårdt ind mod grunden til situationen.
  • i samarbejde med boligforeningerne at modvirke ghettodannelse i almennyttigt boligbyggeri, således der ikke opstår grobund for parallelsamfund, hvor antiradikalisme let finder rødder og udvikler sig.

Det er bare et fåtal af muligheder, som Task Forcen kan bruges til.

Ved at have en specialiseret enhed kan der handles hurtigt, og dermed eliminere de følgevirkninger, som er altødelæggende for integrationen og samfundet samt det enkelte menneske.

Vigtigt er det dog, at man politisk er villig til at give Task Forcen den nødvendige kompetence, således at den kan træffe beslutninger uden, at de først skal vendes og drejes i diverse arbejdsgrupper mv.

Task Forcen skal opbygges med overvægt af politisk udpegende personerne.

Selvfølgelig koster opstart nogle midler, men Task Forcen hjælper i en bred vifte på områder, som ellers kan udvikle sig til omkostninger, som trækker dybe spor i budgettet, såvel som på det menneskelige plan.

Opstartsudgifter forventes at blive på 2 millioner kr. over 2 år.

Finansiering kan findes ved, at hvert udvalgt afgiver et beløb til oprettelse af Task Forcen.  En lille udgiftspost til hvert udvalg. Tidlig indsats nedsætter jo af erfaring, de betydelige udgifterne til foranstaltninger, når skaden er sket.

twittertwitter